Suksess!

VILKÅR OG BETINGELSER

Reservasjon av plass i køen for bestilling av nye Kia e-Niro

På grunn av stor etterspørsel etter Kia e-Niro får du anledning til å foreta en reservasjon av plass i køen når det åpner for kundebestilling av nye Kia e-Niro. Reservasjonen gir deg en plass i køen når kia åpner for kundebestilling av e-Niro. Reservasjonen er personlig og du har ikke anledning til å gjøre en reservasjon for andre. Våre forhandlere og kundebehandlere kan assistere deg med reservasjonen, men har ikke selv anledning til å reservere plassen for deg. Det er kun tillatt å reservere inntil èn -1- plass pr. person. Interessenter har mulighet til å kansellere reservasjonen og motta penger tilbake helt frem til endelig kjøpskontrakt er signert. Kanselleringen må skje skriftlig og av interessenten selv til vårt kundesenter på e-post kia@bos.no eller ved å gå inn på ‘min side’.

Reservasjonsbeløp

For at din plass i køen skal gjøres gjeldende må du betale et reservasjonsbeløp på kr. 7777,- Når betalingen av reservasjonsbeløpet er gjennomført mottar du skriftlig bekreftelse på e-post fra oss på din reservasjon.
Du kan når som helst trekke deg fra din reservasjon og få hele reservasjonsbeløpet tilbakebetalt, så fremst du ikke har inngått en kjøpsavtale med forhandler.
Vi vil plassere reservasjonsbeløpet på en separat konto, men ikke betale renter på beløpet. Reservasjonen din kan ikke overdras til en annen part eller overføres uten skriftlig samtykke fra Kia Bil Norge. Reservasjonsbeløpet tilbakebetales til deg vet kontraktsinngåelse på Kia e-Niro

Hvordan vet jeg at betalingen min har gått igjennom?

Så snart du har betalt depositumet i banksystemet vil du få opp en bekreftelsesside som gir deg et transaksjonsnummer og et reservasjonsnummer/bestillings ID. Du vil også få tilsendt en bekreftelse på e-post som inneholder ditt reservasjonsnummer/bestillings ID som sier noe om hvilken plass du har i køen samt ditt transaksjonsnummer dersom du skulle ha behov for å kansellere. Dersom du har spørsmål til betalingen eller ønsker å kansellere kontakt kundeservice på e-post: kia@bos.no Kansellering må skje skriftlig på e-post og av interessenten personlig.

Kjøpskontrakt og tilbakebetaling av reservasjonsbeløpet

Denne reservasjonen gir deg en prioritert plass i kø for bestilling av Kia e-Niro. Reservasjonen utgjør ikke et kjøp eller en endelig bestilling, kun en forhåndsreservasjon. Kjøpet gjennomføres ved at du inngår en kjøpskontrakt med din valgte forhandler. Kia Bil Norge / Bertel O. Steen AS har rett til å henvise deg til en annen enn din valgte forhandler når kjøpskontrakt skal inngås.

Kansellering av reservasjonen

Kansellering gjøres skriftlig og av interessenten personlig via e-post til kia@bos.no. Eller ved å kansellere på «Min side». Dersom du har spørsmål vedrørende kansellering eller reservasjonsordningen, ta kontakt med kundeservice på kia@bos.no. Dersom du velger å kansellere din reservasjon vil du også miste din plass i køen..

Levering

Vi vil løpende oppdatere alle som har reservert bil straks vi kan være mer spesifikke på leveringstid. Vi tar forbehold om at opplysningene om levering kan endres.
Da leveringstid kan påvirkes av ulike forhold, som for eksempel geografisk område for levering, spesifikasjoner du velger til bilen din og tilhørende produksjonstid, kan leveringstiden avvike fra din plass i køen. Merk at importøren vil sette av et begrenset antall biler til interne formål før kundeutleveringen starter.

Hvor mange biler kan jeg reservere?

Det er kun tillatt å reservere èn -1- bil per kunde. Dette for å unngå spekulasjoner

Personvernsopplysninger

Kia Bil Norge er glade for at du besøker våre nettsider og viser interesse for konsernet, og for reservasjon av Kia e-Niro. Vi tar personvern på alvor og vil gjerne at du skal føle deg trygg når du besøker våre nettside. Bertel O. Steen er behandlingsansvarlig ved behandling av dine personopplysninger. Vi behandler personopplysningene som vi samler inn om deg i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at Bertel O. Steens websider kan inneholde lenker til andre annonsører, som ikke er omfattet av denne personvernerklæringen.

Hvordan samler vi inn opplysninger om deg?

I forbindelse med at du gjennomfører reservasjon av Kia e-Niro samler vi inn ditt navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse, samt betalingsinformasjon.I tillegg lagrer vi informasjon som du sender oss samt kommunikasjon mellom deg og oss, dersom du tar kontakt med oss.
Når du besøker våre nettsider lagrer nettserveren vår din IP-adresse, samt informasjon om hvilken nettside du var inne på før du gikk inn på vår nettside, hvilke områder på vår nettside du går inn på, dato for når du besøkte nettsiden og hvor lenge besøket varte.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å kunne gjennomføre din reservasjon av e-Niro. Bruk av dine personopplysninger i forbindelse med markedsføring av våre produkter og tjenester gjør vi kun dersom vi har innhentet samtykke fra deg til dette.

Hvordan bruker vi personopplysninger om deg?

Vi trenger de opplysningene om deg som er beskrevet over for å gjennomføre din reservasjon av Kia e-Niro og for å kansellere reservasjonen din, dersom du velger å kansellere. Det er derfor et vilkår for at du kan foreta en reservasjon at du gir oss de nødvendige opplysningene om deg. Vi bruker også dine opplysninger for å oppdatere deg om status på produksjon av Kia e-Niro og leveringstid.
Vi vil også bruke dine kontaktopplysninger til å sende deg nyheter og markedsføring om produkter og tjenester Bertel O. Steen tilbyr, dersom du har samtykket til å motta dette.

Hvem deler vi personopplysningene dine med?

Bertel O. Steen deler kun dine personopplysninger internt i konsernet, samt med våre forhandlere og agenter og kun i den utstrekning dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg og for å kunne gi deg informasjon og markedsføring, dersom du har samtykket til dette. Våre ansatte, forhandlere og agenter er underlagt taushetsplikt.
Vi utleverer kun dine personopplysninger til statlige institusjoner eller myndigheter dersom vi er rettslig pålagt å gjøre dette.

Innsyn, retting og sletting av dine personopplysninger

Det er viktig at opplysningene vi har samlet inn om deg er riktige og oppdaterte. Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg og rett til å be om at vi korrigerer uriktige opplysninger. Du har også rett til å kreve at vi sletter opplysninger vi har lagret om deg, så fremt vi ikke trenger personopplysningene for å gjennomføre reservasjonen din.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi vil lagre dine personopplysninger så lenge du har gjeldende reservasjon eller så lenge du har et kundeforhold hos Bertel O. Steen eller våre forhandlere og agenter.
Dersom du har samtykket til å motta informasjon og markedsføring fra oss, vil vi lagre opplysningene inntil du gir beskjed om at du ikke lenger vil at vi skal sende denne type henvendelser til deg.

Markedsføring

Vi vil gjerne informere deg om Bertel O. Steens produkter og (ytelser )– tjenester og eventuelt spørre hva du synes om disse. Dette gjør vi kun dersom du har samtykket til det. Dette er frivillig, og du kan når som helst melde deg av å motta denne type henvendelser.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler er små filer som blir lagret på enheten din i det du besøker en nettside. Bertel O. Steen bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse ved å ta vare på nøkkelinformasjon om dine preferanser, som for eksempel ved å huske valgene du gjorde på nettsiden slik at det blir tilpasset neste gang du besøker nettsiden.
De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler. Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. Den eksakte fremgangsmåten avhenger litt av enheten din og hvilken nettleser du bruker.
Dersom du ikke godtar informasjonskapsler, kan det føre til dårligere funksjonalitet på våre nettlesere. Du kan når som helst slette informasjonskapsler som er lagret på datamaskinen din.

Spørsmål eller klager i tilknytning vår behandling av dine personopplysninger

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger på en måte som ikke er lovlig, kan du sende en klage om dette til Datatilsynet.

Kundeservice kan kontaktes via:

Epost: kia@bos.no

Inaktiv bruker

Din økt har utløpt. Vennligst logg inn igjen
Ok